Liệu ăn trái cây chín có bị nóng không?

Liệu ăn trái cây chín có bị nóng không?

Liệu ăn trái cây chín có bị nóng không?

(0)